Beloved Pots / Älskade krukorFullständig utställningskatalog här. (25 sidor, 32 unika skålar och vaser)
Full exhibition catalog here. (25 pages, 32 unique bowls and vases, parts in swedish)

Enjoy!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar