Koppar 2009-2012


Fullständig utställningskatalog här. (66 sidor, 30 unika koppar)
Full exhibition catalog here. (66 pages, 30 unique cups, parts in swedish)

Enjoy!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar