Storlek

Under de senaste dagarna har vaserna blivit något mindre. Vid vissa gränser i storlek skapar godset en större rumslig närvaro, ett starkare fysiskt möte. (En annan förvandling sker även när godset blir så litet som mina koppar.) Storleken på godset spelar även mot glasyrens effekter och hantverkets spår; element som är viktiga i mitt arbete.
Forskning visar att vi använder kroppen som måttstock; troligen skulle formgivningen runt oss se helt annorlunda ut om vi hade andra proportioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar