Beskickning

Beskickning är processen då man efter drejning skär loss lera från undersidan av krukan.

Att beskicka bottnar är av tradition mycket vanligare i Asien än i Europa. Jag skulle tro att det kommer sig av praktiska skäl; för tusen år sedan var asiens porslinslera svårdrejad men stark nog att ha tunna väggar till skillnad från Europas lergods.

På några av bilderna ser ni hur jag lutar mig fram och knackar på kopparnas bottnar. Genom att göra detta kan jag höra hur tjocka dom är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar